Afgesloten
2015

Health Literacy Questionnaire (HQL): vertalen en valideren

Duur: sept 2013 - mrt 2015

Context
Een goede vragenlijst om gezondheidsvaardigheden (Health Literacy) vanuit patiënten perspectief te meten ontbreekt in het Nederlands.

Doel
Vertaling en validering van de Health Literacy Questionnaire in het Nederland; vaststellen van het relatieve belang van verschillende aspecten van Health Literacy voor interventies.

Methode
Officiële vertaling HLQ volgens richtlijnen auteurs. Validering van de vragenlijst in het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Resultaat
Nederlandse officiële vertaling HLQ; drie wetenschappelijke artikelen.