Publicatie

Using health literacy profiles to tailor interventions to the needs of chronic disease patients.
Heijmans, M., Waverijn, G., Rijken, M., Osborne, R., Rademakers, J. Using health literacy profiles to tailor interventions to the needs of chronic disease patients. European Journal of Public Health: 2015, 25(spl. 3) 45. Abstract: 8th European Public Health Conference: "Health in Europe - from global to local policies, methods and practices". 14-17 oktober 2015 in Milan.
Vragen, bel of mail:
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University