Afgesloten
2021

Impactanalyse van twee nieuwe psychologische opleidingen, 2021

Duur: jul - dec 2021

In 2024 wordt beoogd twee nieuwe opleidingen te realiseren, namelijk die tot (1) gz-psycholoog generalist (een samenvoeging van de opleiding tot gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP) en (2) klinisch psycholoog-psychotherapeut (een samenvoeging van de opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut).

Doel
Het doel van dit project is te schatten wat de te verwachte instroom voor deze twee nieuwe opleidingen in 2024 zal zijn, en wat de (meer)kosten van de samenvoegingen zullen zijn.

Aanpak
Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van trendgegevens over de vier betreffende beroepen: het aantal personen dat tot nu toe werkzaam en in opleiding is tot gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP, en het aantal werkzame personen dat werkzaam en in opleiding is tot klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Daarnaast wordt ingeschat of het gedrag van deze beroeps- en opleidingsgroepen tot 2024 zal veranderen door de samenvoegingen, wat de capaciteit aan opleiders en opleidingsinstituten van de ‘nieuwe’ opleidingen zal zijn, en de verwachte vraag van werkgevers van de nieuwe beroepsgroepen van gz-psycholoog generalist en klinisch psycholoog-psychotherapeut in 2024. Voor een schatting van de (meer)kosten van de samenvoegingen wordt o.a. gebruik gemaakt van de beschikbaarheidsbijdrage-modellen van de NzA.

Resultaat
Het onderzoek zal resulteren in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS