Publicatie

Publicatie datum

De verwachte instroom in het ‘nieuwe’ beroep van gz-psycholoog generalist en de klinisch psycholoog-psychotherapeut: een verkennende schatting.

Batenburg, R., Flinterman, L., Vis, E. De verwachte instroom in het ‘nieuwe’ beroep van gz-psycholoog generalist en de klinisch psycholoog-psychotherapeut: een verkennende schatting. Utrecht: Nivel, 2022. 41 p.
Download de PDF
In dit rapport is op basis van een bestaande databronnen, schattingen en aannames nagegaan wat de te verwachten instroom is voor de in 2024 beoogde nieuwe opleidingen tot (1) gz-psycholoog generalist (een samenvoeging van de opleiding tot gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP) en (2) klinisch psycholoog-psychotherapeut (een samenvoeging van de opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut).