Start
januari 2023

Implementatie-onderzoek verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg

Duur: jan 2023 - mrt 2025

Achtergrond

Uit het Actieplan Ambulancezorg is een verbeterde urgentie-indeling voor de ambulancezorgsector voortgekomen en vanuit een plan van Ambulancezorg Nederland geïmplementeerd.

Doel

Evalueren van de implementatie van de verbeterde urgentie-indeling de ambulancezorg. Specifiek onderzoeken we in hoeverre de kwaliteit en veiligheid van de ambulancezorg door de implementatie wordt beïnvloed. Aandachtspunt is de verschillen tussen regionale ambulancevoorzieningen en meldkamerregio’s in mate en snelheid van implementatie.

Onderzoeksvragen

 1. Hoe verloopt het implementatieproces van de verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg?
 2. Wat is de impact van de implementatie van de verbeterde urgentie-indeling op:
  • de patiëntveiligheid?
  • de ervaren kwaliteit van zorgverlening van de Meldkamers Ambulancezorg (MKA’s)?
  • de toekenning aan urgentiecategorieën aan zorgvragen (patiëntenstromen)?

Werkwijze

In dit implementatie-onderzoek ligt de nadruk op de uitkomstmaten: haalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Ook wordt gekeken naar de impact van de implementatie op de uitkomsten: patiëntveiligheid, de mate van juiste zorg op juiste plek en de ervaren kwaliteit van de zorgverlening van de MKA’s.

Gebruikte bronnen

Bij het implementatieonderzoek benut het Nivel meerdere informatiebronnen, welke hieronder één voor één worden beschreven. De focus ligt hierbij op de nieuwe A0, A1, C1 en C2 categorieën van de verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg.

 1. Vragenlijst patiëntervaringen
 2. Focusgroepsgesprekken met patiënten en melders
 3. Vragenlijst ervaringen zorgverleners
 4. Focusgroepsgesprekken met zorgverleners ambulancesector
 5. Conversatieanalyse triagegesprekken
 6. Meldingen van incidenten/calamiteiten/klachten
 7. Routinematig vastgelegde gegevens MKA en RAV

Resultaat

Het onderzoek leidt tot een tussenevaluatie en onderzoeksrapport waarin de resultaten van het implementatieonderzoek staan beschreven, zoals een beschrijving van de knelpunten en oplossingen van het implementatieproces, een weergave van de (implementatie)uitkomsten, en aanbevelingen ter verbetering. De resultaten van dit implementatie onderzoek worden bediscussieerd in verschillende gremia betrokken bij het implementatieproces (kern- en programmateam, Monitoring Board,  adviescommissie zorgzaken en algemene ledenvergadering AZN).

Inhoudelijk biedt het onderzoeksrapport een onderbouwing van de verbeterde urgentie-indeling in de ambulancesector. De onderbouwing is tevens een van de onderleggers voor de ambulancezorgsector om het gesprek met het ministerie van VWS te vervolgen over landelijke invoering van de verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg en daaraan gerelateerde streefnormen voor tijdigheid van spoedeisende inzetten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ambulancezorg Nederland