Afgesloten
2020

Implementeren van valpreventie-interventies in de eerstelijnszorg

Duur: jan 2017 - dec 2020

Achtergrond
Een val kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven van ouderen en zorgt voor een toename van de kosten in de zorgsector. Valpreventie-nterventies zijn wel beschikbaar maar weinig geïmplementeerd.

Doel
Het implementeren van valpreventiestrategieën in eerstelijnszorg en thuiszorg en zodoende het aantal valincidenten bij kwetsbare ouderen verminderen.

Projectinrichting
De valpreventie-interventies worden geïmplementeerd als onderdeel van het ziektemanagementprogramma voor kwetsbare ouderen van het RCH en thuiszorgorganisatie Thebe, in samenwerking met de regionale organisatie van fysiotherapeuten.

Methode
Prospectieve cohortstudie, quasi-experimenteel design.

Resultaat
Een geschikt instrument om kwetsbare ouderen te screenen op valrisico en hen door te verwijzen naar een valpreventieprogramma in de eerstelijnszorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Tranzo, Tilburg University (externe projectleider)
Zorggroep RCH Midden Brabant
Thuiszorgorganisatie Thebe