Start
augustus 2023

Informatiebehoeften over RS-virus en beschermende prikken tegen het RS-virus onder (aanstaande) ouders en ouderen

Duur: aug 2023 - dec 2024

Achtergrond

Respiratoir syncytieel virus (RS-virus) komt veel voor. Hoewel de meeste infecties mild verlopen, kunnen ze ernstige complicaties veroorzaken bij pasgeborenen en kwetsbare ouderen. Recent zijn er meerdere beschermende prikken goedgekeurd. Met de komst van deze beschermende prikken is het van belang om te begrijpen welke behoeften bij de (aanstaande) ouders en ouderen bestaan rondom informatievoorziening over het RS-virus en beschermende prikken. ReSViNET (Respiratory Syncytial Virus Foundation) heeft eerder een vragenlijstonderzoek uitgevoerd met het doel dit te achterhalen. Echter bleken de gebruikte vragenlijsten suboptimaal en riepen ze veel vragen en onduidelijkheden op bij respondenten. In zijn geheel dekte de vragenlijsten de inhoud onvoldoende. Door deze problemen zijn de resultaten lastig te interpreteren en onvoldoende betrouwbaar om uitspraken over te doen.

Doel

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het perspectief van (aanstaande) ouders en ouderen wat betreft beschermende prikken tegen het RS-virus.

Methode

Het project bestaat uit twee onderdelen:

  1. Doorontwikkeling van de vragenlijsten. Het Nivel herziet de bestaande vragenlijsten waarbij we de inhoudsvaliditeit en begrijpelijkheid verhogen. We voeren cognitieve interviews uit bij (aanstaande) ouders (n=10) en ouderen (n=5). Op basis van de resultaten bieden we verbeterde versies van de vragenlijsten aan.
  2. Inzicht in de informatiebehoefte. De vernieuwde vragenlijsten worden uitgezet door ReSViNET in acht Europese landen. De resultaten worden kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd. De vragenlijst van de (aanstaande) ouders en van de ouderen worden afzonderlijk van elkaar geanalyseerd. 

Resultaat 

Een rapport waarin we 1) rapporteren over de ontwikkeling van de vragenlijsten en 2) inzicht verschaffen in de zelf gerapporteerde kennis en percepties over RSV van beide doelgroepen, hun informatiebehoeften en vaccinatiebereid.
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting ReSViNET