Project
afgesloten

Intensieve Veehouderij en Gezondheid (VGO)

Duur: september 2013 - september 2016

Al enkele jaren bestaat er discussie over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor personen die in de buurt van veehouderijen wonen.
Hebben omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico’s in termen van blootstelling aan fijnstof en micro-organismen, exacerbaties bij astma en COPD, pneumonie en veehouderij geassocieerde aandoeningen en zoönosen?

Het project heeft meerdere onderdelen:
-Metingen van fijnstof en micro-organismen in de lucht
-Gezondheidsonderzoek omwonenden (N=2500): serum- en fecesmonster, longonderzoek, neusswab en vragenlijst
-Vervolgonderzoek bij hyper-reactieve astmatici en COPD patiënten
-Longitudinaal onderzoek bij huisartsenpraktijken met elektronische medische dossiers.
Dit onderzoek beoogt, in navolging van IVG-I, de potentiele gezondheidsrisico’s voor omwonenden van veehouderijen gedetailleerd in kaart te brengen
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Economische zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
In dit project werken we samen met
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Institute for Risk Assessment Studies (IRAS) – Universiteit van Utrecht
Universiteit Wageningen UR - Animal Sciences Group