Afgesloten
2016

Intensieve Veehouderij en Gezondheid (VGO), 2013-2016

Duur: sep 2013 - sep 2016

Achtergrond
Al enkele jaren bestaat er discussie over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor personen die in de buurt van veehouderijen wonen. 

Onderzoeksvragen
Hebben omwonenden van veehouderijen verhoogde gezondheidsrisico’s in termen van blootstelling aan fijnstof en micro-organismen, exacerbaties bij astma en COPD, pneumonie en veehouderij geassocieerde aandoeningen en zoönosen?

Projectdesign
Het project heeft meerdere onderdelen:
-Metingen van fijnstof en micro-organismen in de lucht
-Gezondheidsonderzoek omwonenden (N=2500): serum- en fecesmonster, longonderzoek, neusswab en vragenlijst
-Vervolgonderzoek bij hyperreactieve astmatici en COPD patiënten
-Longitudinaal onderzoek bij huisartsenpraktijken met elektronische medische dossiers.

Resultaten
Dit onderzoek beoogt, in navolging van IVG-I, de potentiële gezondheidsrisico’s voor omwonenden van veehouderijen gedetailleerd in kaart te brengen

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van EZ
Ministerie van VWS
Projectpartners
RIVM; Institute for Risk Assessment Studies (IRAS) – Universiteit van Utrecht; Universiteit Wageningen UR - Animal Sciences Group