Project
Afgesloten
2016

Inzicht in zorgmijden, 2015-2016

Duur: mei 2015 - sept 2016

Achtergrond
Het eigen risico is de afgelopen jaren sterk gestegen. Mogelijk leidt dit tot ongewenst zorgmijden. Daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan, met deels tegenstrijdige resultaten.

Onderzoeksvraag
Wat zijn de aard en omvang van het mijden van zorg, redenen voor het mijden van zorg en kenmerken van mensen die zorg mijden?

Methode
Er wordt een vragenlijst afgenomen onder leden van het Consumentenpanel gezondheidszorg. Zorgmijders worden geïnterviewd. Data over daadwerkelijk zorggebruik worden geanalyseerd om de mate van afzien van vervolgzorg te bepalen.

Resultaat
Een openbaar rapport dat inzicht geeft in aard en omvang van zorgmijden, redenen voor zorgmijden en kenmerken van zorgmijders.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS