Project
Afgesloten
2019

Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel op weg naar werk: optimalisering van programma De Class

Duur: maart 2018 - maart 2019

Achtergrond
Het project de Class van de Edwin van der Sar Foundation loopt vanaf 2012. Het richt zich op het ontwikkelen van een interventie die tot doel heeft de maatschappelijke positie van jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. ZonMw en FNO maken deel uit van dit initiatief waarbij een groep gemotiveerde jongeren met NAH wordt ondersteund bij het afronden van een studie, het opdoen van werkervaring, het vinden van een passende baan én een actief leven. In 2018 is de vijfde class met jongeren verwelkomd.
Het Nivel onderzoekt of de aanpak van de Class werkt, wat maakt dat de Class werkt en wat de verbeterpunten zijn. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om deze aanpak in te zetten bij jonge mensen met andere aandoeningen of beperkingen.

Onderzoeksvraag
Wat zijn de succes- en faalfactoren van de Class?
Welke aanpassingen zijn nodig voor toepassing bij andere chronische aandoeningen die tevens acceptabel zijn voor gemeenten?

Methode
We evalueren de Class vanuit jongeren, familie en projectteam met verschillende methoden. We doen interviews met gemeenten en UWV. Jongeren bespreken de resultaten in werksessies.

Resultaat
Een brede evaluatie op basis van praktijkervaringen met de Class.
Aanbevelingen voor optimalisering en verbreding van de Class. Inzicht in voorwaarden van gebruikers.

Dit project wordt gesubsidieerd door
FNO Zorg voor kansen