Start
januari 2021

In kaart brengen van gezondheidsklachten en mogelijke relatie met borstimplantaten

Duur: jan 2021 - dec 2024

Bekijk hier de video over dit project: 

Nivel-video-borstimplantaten

Achtergrond

Meer dan 200.000 vrouwen (3,3%) in Nederland hebben borstimplantaten. Dat kan zijn om cosmetische redenen of na een borstamputatie vanwege (erfelijke belasting voor) borstkanker. Naast de voordelen die vrouwen ondervinden van borstimplantaten, zijn er ook vrouwen die gezondheidsklachten ervaren zoals chronische vermoeidheid en gewrichtsklachten, en die zich afvragen of hun borstimplantaten hiervan de oorzaak zijn.
Een onderzoek van het RIVM in 2017 maakte duidelijk dat aspecifieke gezondheidsklachten een probleem zijn onder vrouwen met borstimplantaten in Nederland. Het aantal vrouwen dat gezondheidsklachten ervaart en de precieze aard van deze klachten is onbekend. Er is dringend behoefte aan beter inzicht in de gezondheidsklachten die vrouwen ervaren en het mogelijke verband met borstimplantaten.

Doel

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de gezondheidsklachten die vrouwen met siliconen borstimplantaten ervaren en na te gaan in hoeverre die gezondheidsklachten een mogelijk verband houden met het borstimplantaat.

Methode

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van vier bestaande gegevensbronnen:

  1. Nivel Zorgregistraties (NZR), met gegevens uit Elektronische Patiënten Dossiers van 10% van de Nederlandse huisartsenpraktijken bij elkaar;
  2. Dutch Breast Implant Registry (DBIR), dat gegevens verzamelt van nagenoeg alle vrouwen die een implantaat krijgen;
  3. het DBC informatiesysteem, dat gegevens bevat over het gebruik van medisch specialistische zorg;
  4. het Basisregistratie Personen (sociaal economische kenmerken).

Door het combineren van alle gegevens die we hiermee verzamelen verkrijgen we inzicht in de aard van de gezondheidsklachten en de relatie die zij hebben met borstimplantaten. Doordat we gegevens over meerdere jaren analyseren kunnen we enerzijds bepalen of vrouwen na het plaatsen van een borstimplantaat frequenter bij de huisarts en medisch specialist komen voor gezondheidsklachten ten opzichte van voorafgaand het borstimplantaat. Anderzijds kunnen we nagaan of gezondheidsklachten verminderen wanneer borstimplantaten worden verwijderd. Daarnaast gaan we deze vrouwen met borstimplantaten en de groep vrouwen die hun implantaten laten verwijderen, vergelijken met vrouwen die nooit borstimplantaten hebben gehad.

Resultaten

Met dit onderzoek verwachten we inzicht te krijgen in de relatie tussen siliconen borstimplantaten en mogelijke gezondheidsklachten en het effect van verwijdering van de borstimplantaten op die gezondheidsklachten. De kennis die we hieruit opdoen kan zorgprofessionals helpen in de informatievoorziening naar (toekomstige) borstimplantaatpatiënten en daarnaast sturing geven aan beleidsmakers in het debat omtrent zorgvergoedingen voor verwijdering van borstimplantaten. De onderzoeksresultaten zullen gepubliceerd worden in wetenschappelijke artikelen en jaarrapporten.

Voor meer informatie zie Onderzoeksprogramma gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat

 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; RIVM
Projectpartners
Dutch Breast Implant Registry (DBIR); Maastricht University (UM)