Project
Afgesloten
2009

Keuze-informatie in de zorg: een internationale vergelijking van presentatiewijzen op internet

Duur: juli 2008 - maart 2009

Het RIVM heeft van het Ministerie van VWS subsidie gekregen om te onderzoeken hoe websites met keuze-informatie over de zorg hun informatie presenteren. Het RIVM wil dit in kaart krijgen om hun eigen informatie op de websites www.kiesBeter.nl eventueel te verbeteren. Het gaat daarbij met name om hoe verschillende soorten informatie (prestatie-indicatoren, patientenervaringen) al dan niet geïntegreerd weergegeven kunnen worden.

Welke presentatiewijzen van keuze-informatie over de zorg worden er internationaal gehanteerd om (verschillende typen) informatie weer te geven?

Via een we search en een literatuursearch is gezocht naar internationale websites die keuze-informatie over de zorg aanbieden. De gevonden websites zijn systematisch geanalyseerd op een aantal presentatiekenmerken: de mate van integratie van verschillende soorten informatie, de aangeboden doorklikmogelijkheden en selectiemogelijkheden, en de weergave van de informatie (zoals met behulp van symbolen). Het betreft dus een beschrijvend onderzoek. De bevindingen zijn daarbij in het kader van de gevonden literatuur geplaatst.

De resultaten wijzen op een verscheidenheid aan presentatiewijzen. Het resultaat daarvan kan zijn dat er meer discussie over mogelijke standaardisatie zullen plaatsvinden. Ook zijn er enkele standaardkenmerken gevonden in de presentatiewijzen. Het RIVM kan op basis van de resultaten nader kan bepalen of ze bepaalde presentatiewijzen wel of niet voor haar website kiesBeter wil gebruiken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM