Publicatie

Publicatie datum

Keuze-informatie in de zorg: een internationale vergelijking van presentatiewijzen op internet.

Damman, O.C., Rademakers, J. Keuze-informatie in de zorg: een internationale vergelijking van presentatiewijzen op internet. Utrecht: NIVEL, 2008. 190 p.
Download de PDF
Hoe presenteren websites keuze-informatie voor consumenten in de zorg? Dit blijkt overal in de wereld anders te gaan. Maar er zijn ook overeenkomsten.

Over de hele wereld presenteren websites keuze-informatie over de zorg voor consumenten. De Verenigde Staten lopen daarin voorop, en in Europa vooral Nederland en Engeland. Over ziekenhuizen en zorgverzekeraars is de meeste informatie te vinden, over bijvoorbeeld fysiotherapeuten veel minder. De presentatie van de informatie op de sites verschilt sterk, maar er zijn ook overeenkomsten. Ze gebruiken bijvoorbeeld bijna allemaal tabellen met aanbieders en keuzeaspecten. Verder zijn de meeste sites gelaagd opgebouwd met doorklikmogelijkheden naar specifiekere informatie. Veel websites bieden eerst al selectiemogelijkheden op bijvoorbeeld regio, om de informatie behapbaar en relevant te maken. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) maakte een overzicht. De onderzoekers namen zo’n 50 internationale websites met keuze-informatie voor consumenten onder de loep. Op deze manier was dit nog niet eerder gedaan. Het onderzoek werd uitgevoerd voor het RIVM.

www.kiesBeter.nl
“Er wordt veel keuze-informatie op het web gezet. Maar we zijn nog op zoek naar de manier waarop dit het beste kan worden gedaan”, stelt NIVEL-onderzoeker Olga Damman. “Met dit onderzoek wilden we kijken hoe keuze-informatie in binnen- en buitenland wordt gepresenteerd, en wat we daarvan kunnen leren.” Keuze-informatie in de zorg is een belangrijke pijler voor het Nederlandse gezondheidszorgbeleid. Via websites zoals www.kiesBeter.nl, www.independer.nl en www.consumentenbond.nl wordt dit soort informatie openbaar gemaakt. De gedachte is dat goed geïnformeerde, kritische consumenten zorgaanbieders en zorgverzekeraars stimuleren om kwaliteit en efficiëntie te verbeteren. Vooralsnog is onduidelijk of en hoe consumenten keuzes maken met behulp van de informatie.

Begrijpelijker
Uit eerder NIVEL-onderzoek is bekend dat consumenten het moeilijk vinden om keuze-informatie te gebruiken. Keuze-informatie kan wel begrijpelijker worden als deze eenvoudiger wordt gepresenteerd: in hooguit drie sterren, staafdiagrammen en op alfabetische volgorde. Ook uit psychologisch onderzoek is bekend dat de manier waarop informatie gepresenteerd wordt, invloed heeft op wat mensen ermee doen. En dat sommige presentatiewijzen consumenten beter ondersteunen dan andere. De vraag hoe die kennis toegepast zou moeten worden voor het maken van websites met keuze-informatie is echter nog niet eenduidig te beantwoorden. Er blijken dan ook veel verschillende manieren te worden gebruikt om keuze-informatie te presenteren.