Project
afgesloten

Knelpunten in de beroepen- en opleidingsstructuur van de Nederlandse gezondheidszorgsector

Duur: oktober 2010 - december 2010

Velen zijn overtuigd dat er beroepen- en opleidingsstructuur in de Nederlandse gezondheidszorg voor grote uitdagingen staat, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Er is met name behoefte aan afstemming van het arbeidsaanbod op vraagontwikkelingen. Daarbij is het noodzakelijk dat er beroepsoverstijgend perspectief is om hierop een visie te ontwikkelen. Een historische overzicht van knelpunten kan hierbij ondersteunend zijn.

1. Wat blijkt uit onderzoek dat in de afgelopen 10 jaar is gedaan naar ontwikkelingen en aan de vraag- en aanbodkant van de beroepen- en opleidingsstructuur in de zorg, en welke belangrijkste knelpunten zijn hierbij te onderscheiden?
2. Welke priortering van knelpunten en mogelijke oplossingrichtingen zijn, op basis van deze knelpuntenanalyse op te stellen?

Literatuuronderzoek en een macro-/beleids-sociologische analyse van de knelpunten in de beroepen- en opleidingsstructuur in de Nederlandse gezondheidszorg. Tevens wordt ex-ante analyse gemaakt van een toekomstig-bestendig, vraaggestuurd en integraal arbeidsmrktbeleid.

Een achtergrondnotitie met daarin de resultaten van de het literatuuronderzoek en de macro-sociologische meta-analyses.
Dit project wordt gesubsidieerd door
CBOG