Afgesloten
2018

Knelpuntenanalyse verpleegkundig en verzorgend handelen bij smetten 2018

Duur: jan - jun 2018

Achtergrond
Smetten komt vaak voor in de langdurige zorg en is een onderdeel van de basis verpleegkundige zorg.

Doel
Het hoofddoel van dit project is inzicht krijgen of verpleegkundigen en verzorgenden specifieke knelpunten in hun handelen bij smetten ervaren en of deze het best via een kwaliteitsstandaard aangepakt kunnen worden.

Methode
Om dit te bereiken bestaat het project uit verschillende fasen:
1. Beperkt literatuuronderzoek naar relevante onderzoeksliteratuur en richtlijnen
2. Online vragenlijstonderzoek onder het landelijke Nivel Panel Verpleging en Verzorging
3. Kwalitatieve interviews met professionals en cliënten

Resultaten
De resultaten worden beschreven in een onderzoeksrapport met aanbevelingen voor onder andere beroepsorganisatie V&VN.

Dit rapport dient als ondersteuning bij het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Smetten, binnen het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Kwaliteitsstandaarden
Projectpartners
IQ healthcare