Publicatie

Publicatie datum

Geen herziening, wel implementatie richtlijn smetten nodig.

Groot, K. de, Heinen, M., Huis, A., Veer, A. de, Francke, A. Geen herziening, wel implementatie richtlijn smetten nodig. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundig Experts: 2018, 128(5), p. 34-35.
Download de PDF
In 2011 verscheen de landelijke richtlijn over preventie en behandeling van smetten. Deze richtlijn sluit nog steeds aan bij actuele wetenschappelijke kennis en inzichten. Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden kent de richtlijn en bijbehorende praktijkkaarten echter niet. Het is dan ook niet zinvol om te investeren in een inhoudelijke herziening van de richtlijn, maar wel in de implementatie van de richtlijn. (aut. ref.)
Gegevensverzameling