Publicatie

Publicatie datum

Bevorderen van medicatietrouw door verpleegkundigen en verzorgenden: knelpuntenanalyse.

Dijk, L. van, Huis, A., Groot, K. de, Vervloet, M., Lescure, D., Francke, A. Bevorderen van medicatietrouw door verpleegkundigen en verzorgenden: knelpuntenanalyse. Utrecht/Nijmegen: NIVEL, IQ Healthcare, 2017. 49 p.
Download de PDF
Geneesmiddelen nemen, iedere dag weer, is niet voor alle patiënten even eenvoudig. Daar zijn verschillende redenen voor; sommige mensen vergeten het, anderen willen liever geen geneesmiddelen gebruiken vanwege mogelijke bijwerkingen. Het doel van deze knelpuntenanalyse is het in kaart brengen van de knelpunten die spelen in het verpleegkundig en verzorgend handelen bij medicatieontrouw.
Gegevensverzameling