Afgesloten
2018

Kwaliteit van de opleiding huisartsgeneeskunde door de ogen van AIOS, 2017

Duur: sept 2017 - mrt 2018

Achtergrond
In 2005, 2011 en 2014 is onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van aios met de opleiding huisartsengeneeskunde. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld zodat ontwikkelingen in de tevredenheid met de opleiding kan worden gemonitord. Inmiddels is behoefte ontstaan aan een nieuwe peiling om de kwaliteit van de opleiding door te ogen van aios te onderzoeken.

Onderzoeksvragen
Hoe wordt anno 2017 de opleiding huisartsgeneeskunde beoordeeld door de aios die de opleiding volgen in de verschillende jaren en op de verschillende locaties? Welke verschillen zien we daarbij tussen verschillende opleidingslocaties en hoe hangt dit samen met andere relevante persoonskenmerken van de aios en kenmerken van de opleiding? Hoe verhouden de resultaten zich tot de uitkomsten van peilingen in eerdere jaren?

Methode
Nationale enquête onder alle aios die actief de huisartsopleiding volgen, afgestemd op de eerdere peilingen en rekening houdend met de actuele ontwikkelingen.

Resultaat
Een onderzoeksrapport waarin het antwoord op de gestelde onderzoeksvragen worden toegelicht (hoe tevreden zijn de aios huisartsgeneeskunde anno 2017/2018), inclusief methodologische verantwoording van alle onderzoekstappen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
SBOH