Start
mei 2023

Kwaliteit van leven, ervaringen en ondersteuningsbehoeften van naasten van mensen met een beperking

Duur: mei 2023 - okt 2024

Achtergrond

Onderzoek over de jaren heen laat zien dat naasten die een gezinslid met een beperking intensief ondersteunen, het risico lopen overbelast te raken. De verwachting is dat er de komende jaren een groter beroep zal worden gedaan op naasten, vanwege de schaarste in de zorg.

Doel

We bieden inzicht in de kwaliteit van leven van naasten, de verschillen hierin tussen groepen en de ontwikkelingen in de tijd op dit vlak. Daarnaast maken we een inventarisatie van de knelpunten die naasten ervaren in de zorg voor hun naaste met een beperking en van de behoeften die naasten hebben aan ondersteuning hierbij, in het bijzonder tijdens transities of overgangsmomenten van hun naaste met een beperking.

Werkwijze

We doen vragenlijstonderzoek onder naasten van mensen met een beperking, gecombineerd met (groeps)interviews. We werken hierin samen met ervaringsdeskundige naasten. We letten bij het werven van panelleden op diversiteit en zetten ons in om mensen met een migratieachtergrond zoveel mogelijk bij het onderzoek te betrekken. Deelnemers die willen meedoen en hun toestemming geven, vormen samen een nieuw panel.

Resultaat

Het onderzoekstraject levert een nieuw panel op met naasten, met wie we een monitor vormen: het Nivel panel naasten. Daarnaast publiceren we een eerste rapport binnen deze nieuwe monitor, met de resultaten van het eerste onderzoek met het panel. Met de uitkomsten - over ervaren kwaliteit van leven, zorgervaringen en ondersteuningsbehoeften - kunnen beleidsmakers, belangenorganisaties, en professionals beleid en zorgpraktijk afstemmen op de rol, wensen en mogelijkheden van naasten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Labyrinth, Utrecht