Project
Start
januari 2022

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking en hun gezinnen 2022: vervolgonderzoek

Duur: jan - mei 2022

Achtergrond
De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van leven van naasten en voor het hele gezin van mensen met een beperking die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Kennis van de behoeften van naasten en hun gezinnen is van belang om hen op basis hiervan beter te kunnen ondersteunen.

Het project
In 2019-2020 deden het Nivel, de Academische Werkplaats gericht op mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking hier al onderzoek naar met vragenlijsten en focusgroepen (https://www.nivel.nl/nl/project/kwaliteit-van-leven-van-naasten-met-een-beperking).

Dit onderzoek krijgt nu een vervolg maar voor we daarmee starten willen we weten wat er in de tussentijd – waarvan de COVID-19-pandemie deel uitmaakt – aan onderzoek is gedaan op dit terrein.

Methode
Onderzoek naar recente studies die in Nederland zijn uitgevoerd.

Resultaat
De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gepresenteeerd in een rapport. In een afrondende expertmeeting zullen de uitkomsten, als opstap voor vervolgonderzoek naar naasten, worden besproken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Academische Werkplaats - Mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (AW-EMB) (Rijksuniversiteit Groningen); Academische Werkplaats - Leven met een verstandelijke beperking (AW-VB, Tranzo, Tilburg University)