Publicatie

Publicatie datum

Literatuurverkenning kwaliteit van leven van naasten: studies van 2018-2022 samengebracht als opstap voor vervolgonderzoek.

Zonneveld, E., Scherpenzeel, A., Boeije, H. Literatuurverkenning kwaliteit van leven van naasten: studies van 2018-2022 samengebracht als opstap voor vervolgonderzoek. Utrecht: Nivel, 2022. 76 p.

Download de PDF
De laatste jaren is er, naast de aandacht voor de kwaliteit van leven van mensen met een beperking, ook steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking en het gezinsleven. Deze toegenomen aandacht heeft geresulteerd in meerdere onderzoeken vanuit zowel de wetenschap als de praktijk. Dit rapport is een literatuurverkenning van studies, uitgevoerd in Nederland, naar de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking in de periode van 2018 tot en met mei 2022. Het is een vervolg op een eerdere literatuurverkenning uit 2018 en is bedoeld als basis voor toekomstig onderzoek onder naasten.
De literatuurverkenning is uitgevoerd in opdracht van ZonMw en valt binnen het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. Het Nivel, de Academische Werkplaats gericht op mensen met (zeer) ernstige en meervoudige beperkingen (AW EMB), Rijksuniversiteit Groningen en de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB), Tranzo, Tilburg University, hebben het onderzoek gezamenlijk uitgevoerd.