Afgesloten
2018

Landelijk SMS-gebaseerd tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen 2018

Duur: apr - sept 2018

Achtergrond
Door een tijdbestedingsonderzoek wordt informatie over de tijdsbesteding en capaciteit van huisartsen achterhaald. Deze informatie wordt mede gebruikt als input voor de capaciteitsraming voor huisartsen die door het Capaciteitsorgaan worden uitgevoerd en naar aanleiding waarvan de instroom tot de opleiding tot huisarts wordt bepaald.

Doel
Het doel van deze capaciteitsramingen is te zorgen voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod binnen de huisartsenzorg, waardoor tekorten en overschotten aan huisartsen voorkomen kunnen worden.

Methode
In juni en begin juli 2018 nemen huisartsen deel aan één meetweek waarin ze Sms-berichten ontvangen over hun activiteit. Door hun antwoorden op deze berichten kan bepaald worden hoeveel uur men per week werkt en wat de tijdsbesteding is naar direct, indirect en niet-patiëntgebonden activiteiten. Met behulp van een voor- en na-enquête wordt aanvullende informatie opgehaald.

Resultaat
rapportage

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan