Afgesloten
2016

LIFE: zelfmanagement van ouderen bij functionele achteruitgang, 2015-2016

Duur: jan 2015 - dec 2016

Achtergrond
Dat onze populatie vergrijst en ontgroent en we voor grote uitdagingen staan binnen de gezondheidszorg is niet nieuw. Een transformatie naar een proactief systeem, ondersteuning door technologie en zelfmanagement worden regelmatig als oplossingen aangedragen. LIFE speelt hierop in en richt zich op het ontwikkelen en testen van een technologie ondersteund intelligent zelfmanagement programma voor ouderen voor het ontwikkelen van een fysiek actieve levensstijl. LIFE wordt in een iteratief proces met ouderen ontwikkeld. Omdat iedereen ouder worden anders beleefd, andere behoeftes, voorkeuren en doelen heeft, staat de ontwikkeling van een intelligente coach voor gepersonaliseerde ondersteuning centraal. Zelfmanagement m.b.t. actieve levensstijl vraagt samenwerking tussen zorg, welzijnsdiensten en de patiënt/cliënt. Om blijvende implementatie te ondersteunen ontwikkeld LIFE businessmodellen en businesscases. Het project is onderdeel van CCTR.

Doel
Doel van dit project is het ontwikkelen, implementeren en testen (proof-of-concept) van een multi-module, door technologie ondersteund zelfmanagement (eHealth) programma voor ouderen met functionele achteruitgang dat hen kan ondersteunen om actief te blijven.

Methode
Een iteratief sociotechnische benadering met verschillende cycli van ontwikkeling en testen van het beoogde product. Een sociotechnische aanpak betekent dat de eindgebruikers continu betrokken zijn in het proces van het achterhalen van gebruikerseisen en het selecteren en testen van bestaande diensten. De uiteindelijke test van LIFE wordt uitgevoerd binnen de living labs die gecreëerd worden binnen het eerstelijns CCTR-project ‘eLabEL’.

Resultaat
Een technologie-ondersteund zelfmanagement programma voor ouderen, voor het ontwikkelen van een fysiek actieve levensstijl.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Universiteit Twente; TNO; Universiteit Maastricht; 4 MKB-bedrijven (Roessingh Research & Development, Inertia, Gociety en Sananet)