Afgesloten
2016

LUISTERTIJD: een communicatiebevorderende online training ontwikkelen voor oudere patiënten met kanker en hun zorgverleners, 2015-2016

Duur: feb 2015 - sept 2016

Achtergrond
Patiëntgerichte communicatie waarbij zorgverleners de communicatie afstemmen op de individuele patiënt, neemt een steeds belangrijkere rol in binnen de oncologische zorg. Consulten waarbij het patiëntperspectief wordt meegenomen, vragen zowel om meer communicatiecompetenties van de zorgverlener als een meer actieve en participerende rol van patiënten. Beide hebben baat bij een training waarbij patiënten leren zich meer actief op te stellen en oncologische zorgverleners deze rol accepteren en faciliteren.

Doel
Doel is het ontwikkelen, evalueren en implementeren van LUISTERTIJD, een online communicatietraining om oudere patiënten en hun oncologische zorgverleners handvatten te bieden om met elkaar in gesprek te gaan.

Methode
10-12 oudere patiënten worden benaderd voor deelname aan een focusgroep/interview om te achterhalen wat hun verwachtingen, behoeften en belemmeringen zijn betreffende communicatie met hun oncologische zorgverlener. 5-10 oncologische zorgverleners worden geïnterviewd met als doel de haalbaarheid van meer patiëntparticipatie in de praktijk te realiseren. Op basis van de uitkomsten wordt een betaversie van LUISTERTIJD ontwikkeld en door 5-10 oudere patiënten en (ICT) professionals getest op gebruikersvriendelijkheid, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid. Tot slot vindt er op basis van vragenlijsten onder 60 oudere patiënten een evaluatie plaats van LUISTERTIJD in de deelnemende ziekenhuizen en wordt LUISTERTIJD uiteindelijk, na evaluatie, openbaar toegankelijk gemaakt.

Resultaat
Het resultaat van het project is een online, gebruikersvriendelijke en openbaar toegankelijke communicatietraining (LUISTERTIJD) voor oudere patiënten met kanker en hun oncologische zorgverleners. LUISTERTIJD wordt gebruikt voor het voorbereiden, effectueren en terugluisteren van een (vervolg)gesprek met een oncologisch zorgverlener door gebruik te maken van videovoorbeelden (modelling) van goede communicatie.

Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kanker Bestrijding
Projectpartners
Groene Hart Ziekenhuis, Gouda