Afgesloten
2021

Mijn Geneesmiddel in Beeld (MijnGiB): informatie bij de apotheek voor mensen die meerdere geneesmiddelen gebruiken, 2020-2021

Duur: nov 2020 - nov 2021

Achtergrond
Geneesmiddelen op een goede manier gebruiken is een lastige taak voor veel mensen, zeker voor mensen die meerdere geneesmiddelen gebruiken. Beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen goed geneesmiddelgebruik in de weg staan, omdat mensen de gebruiksinstructies op bijvoorbeeld het etiket niet goed begrijpen of zij niet goed weten welk medicijn ze waarvoor en waarom gebruiken.

MijnGiB
MijnGiB is een overzicht op papier van alle geneesmiddelen die de patiënt in kwestie gebruikt en de kenmerken ervan. De patiënt kan dit overzicht ontvangen bij de apotheek waarvan hij of zij de medicatie ontvangt.
Naast informatie over de verpakking en over het uiterlijk van het geneesmiddel bevat MijnGiB ook de etikettekst, informatie over het tijdstip van inname, de hoeveelheid per inname en de indicatie en eventuele aanvullende adviezen of waarschuwingen bij gebruik.

Doel
In dit onderzoek bestuderen we in hoeverre MijnGiB mensen meer inzicht geeft in de manier waarop zij hun geneesmiddelen goed dienen te gebruiken en in hoeverre dit kan bijdragen aan het goed gebruik van de geneesmiddelen.

Methode
- Kwantitatief onderzoek: een online vragenlijst (experiment) onder een steekproef van panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg waarin we de reguliere gebruiksinstructie die mensen krijgen wanneer ze medicatie ophalen in de apotheek, vergelijken met de reguliere instructie inclusief het meegeven van MijnGiB. We vergelijken de begrijpelijkheid en het stimuleren van de intentie om het geneesmiddel goed in te nemen.
- Kwalitatief onderzoek: interviews met geneesmiddelgebruikers op twee momenten: voordat zij MijnGiB meekrijgen en nadat zij dit overzicht een maand hebben gebruikt. Het doel hiervan is meer inzicht te krijgen in de begrijpelijkheid van MijnGiB, de meerwaarde van MijnGiB en de mogelijke invloed van MijnGiB op het goed geneesmiddelgebruik. Daarnaast interviewen we mantelzorgers en/of thuiszorgmedewerkers om hun mening en hun ervaringen met MijnGiB in kaart te brengen en om inzicht te krijgen over wanneer zij ondersteuning bij het geneesmiddelgebruik geven aan hun naaste of cliënt.

Resultaten
Dit project geeft een eerste inzicht in hoeverre MijnGiB een bijdrage kan leveren aan het goed gebruik van geneesmiddelen. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om een grotere studie (gerandomiseerde trial) naar het effect van MijnGiB op het geneesmiddelgebruik te informeren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
TEVA
Projectpartners
Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen