Project
Afgesloten
2018

Monitor Formulariumgericht Voorschrijven 2018: ontwikkelen indicatoren en eerste meting

Duur: jan - dec 2018

Achtergrond
Zorgverzekeraars en huisartsen willen doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Huisartsen worden vanaf 2018 beloond als hun eerste voorschriften behoren tot de generieke geneesmiddelen uit het formularium dat zij gebruiken.

Onderzoeksvraag
In welke mate wordt er generiek en formulariumgericht voorgeschreven door huisartsenpraktijken in Nederland?

Methode
Het Nivel ontwikkelt een indicator en verzamelt de voorschrijfgegevens van alle huisartsenpraktijken die voor deze beloning in aanmerking willen komen. Het ontwikkelen van de indicator en het verzamelen van gegevens van huisartspraktijken over formulariumgericht voorschrijven gebeurt in overleg met verschillende partijen: de LHV, het NHG en leveranciers van huisartseninformatiesystemen (HIS'sen).

Werkwijze
Met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bekijken we de invloed van factoren als seizoenen, huisartsinformatiesysteem en type praktijk op de indicator die we ontwikkelen. We ondersteunen HIS-leveranciers bij het inbouwen van de ontwikkelde indicator. Vervolgens verzamelen we de uitkomsten en sturen we deze door aan zorgverzekeraars.

Resultaat
Dit project draagt bij aan een betere, landelijke implementatie van generiek voorschrijven binnen bestaande formularia.

 

Vervolgproject: Formulariumgericht Voorschrijven 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraars Nederland