Afgesloten
2018

Monitor Formulariumgericht Voorschrijven 2018: ontwikkelen indicatoren en eerste meting

Duur: jan - dec 2018

Achtergrond

Zorgverzekeraars en huisartsen willen doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Huisartsen worden vanaf 2018 beloond als hun eerste voorschriften behoren tot de generieke geneesmiddelen uit het formularium dat zij gebruiken.

Onderzoeksvraag

In welke mate wordt er generiek en formulariumgericht voorgeschreven door huisartsenpraktijken in Nederland?

Methode

Het Nivel ontwikkelt een indicator en verzamelt de voorschrijfgegevens van alle huisartsenpraktijken die voor deze beloning in aanmerking willen komen. Het ontwikkelen van de indicator en het verzamelen van gegevens van huisartspraktijken over formulariumgericht voorschrijven gebeurt in overleg met verschillende partijen: de LHV, het NHG en leveranciers van huisartseninformatiesystemen

Werkwijze

Met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bekijken we de invloed van factoren als seizoenen, huisartsinformatiesysteem en type praktijk op de indicator die we ontwikkelen. We ondersteunen HIS-leveranciers bij het inbouwen van de ontwikkelde indicator. Vervolgens verzamelen we de uitkomsten en sturen we deze door aan zorgverzekeraars.

Resultaat

De resultaten van dit onderzoek zijn verschenen in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraars Nederland