Afgesloten
2010

Monitoring effecten stelselwijziging zorg: in de verzekeringsmarkt, aanbiedersmarkt en inkoopmarkt 2006-2010

Duur: 2006 - 2010

Heeft het nieuwe zorgstelsel geleid tot de beoogde effecten, zoals meer vraagsturing, zonder dat daarbij negatieve, onbedoelde effecten zijn opgetreden?

Het NIVEL beschikt over een Consumentenpanel Gezondheidszorg en een Nationaal Panel Chronisch zieken en gehandicapten. Voor het monitoren van effecten onder consumenten wordt van deze panels gebruikgemaakt. Voor het bestuderen van het beroepsmatig handelen van zorgaanbieders wordt gebruik gemaakt van de bestaande continue registraties van het NIVEL; het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) en het Landelijk Informatie Netwerk Paramedische Zorg (LIPZ).
Daarnaast beschikt het NIVEL over de Nivel Databank Communicatie in de Zorg die bestaat uit videoregistraties van consulten van huisartsen. Om het handelen in de behandelkamer te onderzoeken worden in 2007 opnieuw videoregistraties van consulten van huisartsen uitgevoerd.

Trends en ontwikkelingen worden jaarlijks gerapporteerd in factsheets en artikelen. Verdiepingsstudies worden regelmatig beschreven in (inter)nationale tijdschriften.
 

In 2007 wordt onder meer gerapporteerd over het wisselen van zorgverzekeraar, de rol van collectiviteiten, het handelen in de spreekkamer van de huisarts. In 2010 zal een algehele evaluatie worden opgeleverd.