Afgesloten
2021

Monitoring naleving van het VN-verdrag Rechten van personen met een handicap: derde meting CRPD-indicatoren in 2020

Duur: jan 2021 - sep 2021

Achtergrond
Dit onderzoek is een vervolg op de eerdere metingen die het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens (voortaan: College) voor de monitoring van de naleving van het VN-verdrag Rechten van personen met een handicap (CRPD; Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Het College heeft een toezichthoudende functie op de naleving van dit Verdrag in Nederland en hiervoor gebruikt zij onder meer deze monitoring met kwantitatieve indicatoren.

Doel
Monitoring naleving van het VN-verdrag Rechten van personen met een handicap.

Methode
Het onderzoek betreft Artikel 19 Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij en Artikel 27 Werk en werkgelegenheid van het verdrag. Monitoring vindt in dit onderzoek plaats door kwantitatieve indicatoren. De indicatoren fungeren als een ‘thermometer’ die informatie geven  over een specifieke mensenrechtennorm.

De metingen hiervoor zijn in 2020 uitgevoerd bij mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking. Hiervoor is het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) gebruikt, waaraan 3.800 mensen deelnemen. Het Nivel werkt in dit onderzoek samen met het Trimbos-instituut zodat via het Panel Psychisch Gezien ook gegevens beschikbaar zijn van mensen met een ernstige psychische aandoening. Gegevens over mensen met een verstandelijke beperking zijn verkregen via naasten die deelnemen aan het Panel Samen Leven. Interviews met huisbezoek bij mensen met een verstandelijke beperking zelf, konden vanwege corona helaas niet doorgaan in het najaar van 2020.

Resultaat
Zodra  er gegevens beschikbaar zijn voor zowel 2016 als 2020 zal een vergelijking worden gemaakt. Indien gegevens beschikbaar zijn van de algemene bevolking vergelijken we hiermee. Dat doen we met metingen die we in 2020 hebben gedaan via het Consumentenpanel Gezondheidszorg. 

De resultaten worden gepresenteerd in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor de Rechten van de Mens
Projectpartners
Trimbos-instituut