Publicatie

Publicatie datum

Meting indicatoren monitoring VN-verdrag handicap.

Knapen, J., Breukel, J., Zonneveld, E., Hulsbosch, L., Boeije, H. Meting indicatoren monitoring VN-verdrag handicap. Utrecht: Nivel, 2021. 70 p.
Download de PDF
Het doel van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (Convention on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD) is de volledige inclusie van personen met een beperking in de maatschappij. Nederland heeft dit VN-verdrag in 2016 geratificeerd en daarbij is het College voor de Rechten van de Mens (voortaan: het College) aangewezen als onafhankelijk toezichthouder op de naleving van het verdrag in Nederland. In dat kader zet het College verschillende instrumenten in waaronder kwantitatieve CRPD-indicatoren die fungeren als peilstok voor de naleving van het verdrag in Nederland. In dit onderzoek zijn 25 indicatoren gemeten die gaan over twee artikelen uit het verdrag: Artikel 19 Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij en Artikel 27 Werk en werkgelegenheid. Dit rapport geeft de stand van zaken weer van de derde meting die in 2020 plaatsvond.