Afgesloten
2010

Morele dilemma’s in het werk van verpleegkundigen en verzorgenden, 2009-2010

Duur: sep 2009 - mrt 2010

Achtergrond
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de gezondheidszorg. Doel van dit onderzoek is nagaan of dit heeft geleid tot meer of andere morele dilemma’s in de dagelijkse zorgverlening.

Onderzoeksvragen
De volgende vragen worden beantwoord:
1. Hoe vaak hebben verpleegkundigen en verzorgenden in hun dagelijks werk te maken met morele dilemma’s?
2. In welke mate worden deze morele dilemma’s door verpleegkundigen en verzorgenden als bezwaarlijk ervaren?
3. Welke oplossingsrichtingen zien verpleegkundigen en verzorgenden voor het verminderen van de frequentie waarmee ze met dergelijke dilemma’s te maken krijgen?
4. Zijn er verschillen tussen de sectoren (ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen) in de ervaren dilemma’s en oplossingsrichtingen?

Methode
Schriftelijke vragenlijst onder ongeveer 600 deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging werkzaam in algemene ziekenhuizen, de thuiszorg, en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Resultaat
Het onderzoek zal gepubliceerd worden in de vorm van een factsheet die toegankelijk is via de website van het NIVEL.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
Projectpartners
Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)