Project
Start
mei 2022

Motieven voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget in de langdurige zorg

Duur: mei - mrt 2023

Doel
Het verkrijgen van Inzicht in de motieven voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in 2021 binnen de wet langdurige zorg (Wlz). Ook willen we inzicht krijgen in de bronnen van informatie over het PGB.

Aanpak
We gebruiken een voorgestructureerde vragenlijst en nemen interviews af ter verdieping. Dit doen we bij zorgvragers in de ouderen- en gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Verwachte resultaten
De resultaten rapporteren we in een rapport dat naar verwachting eind 2022 verschijnt

Dit project wordt gesubsidieerd door
CZ Zorgkantoor