Publicatie

Publicatie datum

Motieven voor persoonsgebonden budget in de langdurige zorg: een onderzoek onder mensen uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Bemelmans, W., Zagt, A., Doorduijn, A., Kroneman, M., Boer, D. de, Bos, N. Motieven voor persoonsgebonden budget in de langdurige zorg: een onderzoek onder mensen uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: Nivel, 2023. 68 p.
Download de PDF
De Nederlandse Zorgautoriteit en CZ-zorgkantoor constateren dat het aantal Persoonsgebonden budget (PGB)-aanvragen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) toeneemt. Het is niet duidelijk waarom meer cliënten een PGB aanvragen. Inzicht in motieven van cliënten om te kiezen voor een PGB, de door cliënten ervaren knelpunten in het Zorg in nature (ZIN) aanbod en de informatievoorziening is daarom belangrijk. In opdracht van CZ-zorgkantoor brengt dit onderzoek dit met een vragenlijst en verdiepende interviews in kaart voor cliënten die in 2021 een PGB aanvroegen binnen de gehandicaptenzorg (GZ), de ouderenzorg (V&V) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In totaal vulden 374 respondenten de vragenlijst in (respons 29%) en interviewden we tien respondenten in het najaar van 2022.