Afgesloten
2023

Motieven voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in de langdurige zorg, 2022-2023

Duur: mei 2022 - mrt 2023

Doel

Het verkrijgen van Inzicht in de motieven voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in 2021 binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook willen we inzicht krijgen in de bronnen van informatie over het PGB.

Aanpak

We gebruiken een voorgestructureerde vragenlijst en nemen interviews af ter verdieping. Dit doen we bij zorgvragers in de ouderen- en gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Resultaten

De resultaten rapporteren we in een rapport dat naar verwachting eind 2022 verschijnt

Dit project wordt gesubsidieerd door
CZ Zorgkantoor