Afgesloten
2016

Nalevingsbereidheid binnen de psychogeriatrische verpleeghuiszorg: welke inspectiewijze werkt?, 2016

Duur: feb - sept 2016

Achtergrond
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voert in 2015-2016 meer gericht toezicht op verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Speciale aandacht gaat daarbij naar de omgang van zorgverleners met onbegrepen gedrag bij dementie. De IGZ ontwikkelde daarvoor een nieuw inspectie-instrument, het instrument Onbegrepen Gedrag.

Onderzoeksvraag
Welke invloed hebben de verschillende elementen van het instrument Onbegrepen Gedrag op de bereidheid bij bestuurders, management en zorgverleners om verbeterpunten binnen de psychogeriatrie te realiseren?

Methode
Individuele interviews met bestuurders en groepsinterviews met managers en zorgverleners van 12 met het inspectie-instrument Onbegrepen Gedrag bezochte zorgorganisaties.

Resultaat
Het onderzoek levert inzicht in de elementen van het inspectie-instrumenten, die de nalevingsbereidheid van verpleeghuisorganisaties beïnvloeden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ)