Publicatie

Publicatie datum

Het toezichtinstrument Onbegrepen Gedrag nader onderzocht: ervaringen en nalevingbereidheid binnen de psychogeriatrie.

Verkaik, R., Friele, R., Francke, A. Het toezichtinstrument Onbegrepen Gedrag nader onderzocht: ervaringen en nalevingbereidheid binnen de psychogeriatrie. Utrecht: NIVEL, 2016. 31 p.
Download de PDF
Dit rapport gaat over onderzoek naar het toezichtinstrument Onbegrepen Gedrag dat sinds 2014 wordt gebruikt voor inspecties binnen de psychogeriatrische verpleeghuiszorg. In het onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn met het instrument in relatie tot de nalevingbereidheid van bestuurders, managers en zorgverleners om verbeterpunten in de zorg op te pakken. Het hoofddoel van dit onderzoek is tweeledig: inzicht geven in de ervaren invloed van het toezichtinstrument Onbegrepen Gedrag op de naleving en nalevingbereidheid van verpleeghuisorganisaties en nieuwe inzichten bieden voor de verdere ontwikkeling van het toezicht binnen de ouderenzorg en daarbuiten.