Publicatie

Publicatie datum

Het toezichtinstrument Onbegrepen Gedrag nader onderzocht: ervaringen en nalevingbereidheid binnen de psychogeriatrie.

Verkaik, R., Friele, R., Francke, A. Het toezichtinstrument Onbegrepen Gedrag nader onderzocht: ervaringen en nalevingbereidheid binnen de psychogeriatrie. Utrecht: NIVEL, 2016. 31 p.
Download de PDF