Project
Afgesloten
2018

Omgaan met lage gezondheidsvaardigheden in gemeenten: best practices van cliëntondersteuning in de curatieve zorg, 2017-2018

Duur: sept 2017 - mrt 2018

Achtergrond
Niet elke burger is zelf in staat om in het contact met een zorgverlener de gegeven informatie te begrijpen. Ook ontbreekt het patiënten vaak aan vaardigheden om goed te communiceren met de zorgverlener en bijvoorbeeld het samen beslissen vorm te geven. Om burgers te ondersteunen in deze gezondheidsvaardigheden wordt door gemeenten cliëntondersteuning aangeboden. Echter blijkt uit onderzoek dat zowel de bekendheid met het aanbod als het daadwerkelijk gebruik van cliëntondersteuning nog beperkt te zijn.

Doel
In deze kennisvraag richten we ons specifiek op cliëntondersteuning in de curatieve zorg. Het doel van deze kennisvraag is om een aantal goede lokale praktijken of ‘best practises’ in kaart te brengen. Hierbij zullen we kijken naar de vorm waarin cliëntondersteuning wordt aangeboden, wat de werkzame bestanddelen zijn, wat goede voorbeelden zijn en welke criteria daarvoor relevant zijn en hoe de ‘toegang’ tot deze vorm van cliëntondersteuning verloopt.

Methode
Desk research, interviews, invitational conference

Resultaat
Een rapportage over wat er in de onderzoeksliteratuur (ook de buitenlandse) en beleidsdocumenten al bekend is over cliëntondersteuning en de effectiviteit en werkzame bestanddelen daarvan in de curatieve zorg. Aan de hand daarvan zullen criteria worden opgesteld over wat bepaalt of sprake is van een best practice of niet. Vijf ‘best practises’ van cliëntondersteuning in de curatieve zorg worden in kaart gebracht. Ten slotte, worden er gezamenlijk met stakeholders aanbevelingen gedaan.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Pharos - Expertisecentrum Gezondheidsverschillen