Publicatie

Panel Verpleging & Verzorging: incidenten met medische technologie in ziekenhuizen.

Siemerink, K.M., Langelaan, M., Veer, A.J.E. de, Wagner, C. Panel Verpleging & Verzorging: incidenten met medische technologie in ziekenhuizen. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2011, 121(3), p. 50-52.
Lees online
Verpleegkundigen hebben, als directe gebruikers, een belangrijke rol in het signaleren van problemen met medische technologie. Ziekenhuisverpleegkundigen uit het panel Verpleging & Verzorging is gevraagd naar incidenten met medische technologie die zij hebben meegemaakt en de onderliggende oorzaken. De vier meest genoemde oorzaken zijn: bewaking van het zorgproces, kennisoverdracht, het ontwerp van de technologie en het onderhoud hiervan. Een maatregel om herhaling te voorkomen is het aanbieden van toereikende training. Daarnaast moeten beleid en protocollen zo worden opgesteld dat veilige en efficiënte toepassing van technologie centraal staat. (aut.ref.)
Gegevensverzameling