Project
afgesloten

Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking.

Werken of passend werk vinden met een chronische ziekte of beperking is niet eenvoudig. Online ondersteuningsprogramma’s kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking helpen bij het werken aan oplossingen voor hun werkgerelateerde problemen.

Welke Nederlandstalige en Vlaamse online programma’s berstaan er die zich richten op ondersteuning en bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking en wat zijn hun kenmerken en kwaliteit? Hoe kunnen mensen met een beperking, werkgevers en zorgverleners deze programma’s vinden?

Na het opstellen van criteria waaraan programma’s moeten voldoen, zal een brede inventarisatie plaatsvinden, waarvoor een groot aantal organisaties, bedrijven en kennisinstituten kn Nederland en Vlaanderen wordt benaderd om relevante programma’s te melden. Met een vragenlijst worden kenmerken van aangemelde programma’s in kaart gebracht. Vervolgens wordt een ondersteuningswijzer (website) voor mensen met een beperking opntwikkeld, waarin de gevonden interventies worden opgenomen. Gebruikers zijn hier intensief bij betrokken.

Een rapport en een toegankelijke ondersteuningswijzer (website) voor mensen met een beperking waarin zij beknopte, duidelijke informatie kunnen vinden over de gevonden programma’s en hun kwaliteit, met links naar de websites/aanbieders van deze programma’s.
Dit project wordt gesubsidieerd door
UWV
In dit project werken we samen met
Lectorrat Arbeid &Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen
RIVM-Centrum Gezond Leven
JKVG zvw mensen met beperking
Adviescommissie: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), De Normaalste Zaak, SGBO, ArboNed, VUmc, UMC Groningen, Stichting Centrum Werk Gezondheid, Divosa, UWV