Afgesloten
2014

Ontwikkelen digitaal programma om de inbreng van de patiënt bij controlebezoeken voor kanker te vergroten, 2011-2014

Duur: jan 2011 - jun 2014

Achtergrond
Hoe patiënten met kanker tussen opeenvolgende controlebezoeken aan hun specialist omgaan met de ziekte, hangt mede af van het verloop van deze gesprekken. Daarom is het voor patiënten belangrijk hieruit zo veel mogelijk informatie en steun te halen. Leden van de Lymfklierkanker Vereniging Nederland vinden het moeilijk voor hen belangrijke informatie van hun specialist te krijgen. Wij ontwikkelen en testen daarom een computergestuurd programma afgestemd op hun persoonlijke behoeften en vaardigheden om hen te helpen vragen en zorgen zo goed mogelijk te uiten. Bijkomend doel is nagaan of het haalbaar is om patiënten actiever te laten participeren in een wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksvraag
Wat vinden patiënten met lymfklierkanker moeilijk in de communicatie met hun speciialist? Wat kan hen daarbij helpen? Wat zijn de effecten van een computergestuurd programma ter bevordering van communicatie? Hoe wordt zo'n programma gebruikt en ervaren?

Methode
Focusgroepen; ontwikkelen programma met simulatiepatiënten; testen onder 100 patiënten.

Resultaat
Ontwikkelde en geteste scenario's voor simulatiegesprekken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding
Projectpartners
UMC St Radboud, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde; Lymfklierkanker Vereniging Nederland