Afgesloten
2020

Opioïden: redenen van voorschrijven door de huisarts, 2020

Duur: feb - sep 2020

Achtergrond
Het voorschrijven van opioïden is de afgelopen jaren in Nederland, net als in andere Westerse landen, sterk toegenomen. Opioïden worden voorgeschreven voor de behandeling van ernstige pijn bij kanker en bij acute ernstige pijn, bijvoorbeeld na een operatie of ongeval. Maar in steeds meer gevallen worden opioïden ook voorgeschreven voor ernstige chronische pijn anders dan bij kanker. Het ministerie van VWS heeft een taakgroep ingesteld die als taak heeft om ongewenst gebruik van opioïden te beperken.De taakgroep wil allereerst meer inzicht krijgen in het opioïdengebruik en in de mate waarin dit ongewenst is.

Doel
Voor de taakgroep brnegen we de redenen van gebruik van opioïden in de huisartsenpraktijk in kaart, naar:
- werkzame stof (zoals oxycodon, morfine)
- vorm van opioïden (zoals tablet, spray, pleister, of lolly)
- voorschrijfduur

Methode
Wij gebruiken daarvoor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, een unieke gegevensbron met daarin gegevens uit patiëntendossiers van 500 huisartspraktijken (ongeveer 1,7 miljoen ingeschreven patiënten). Hierin selecteren we patiënten met tenminste één voorschrift voor opioïden. Van deze patiënten gaan we in de registratie na wat de reden was waarom zij de opioïden voorgeschreven kregen, welke vorm van opioïden zij kregen voorgeschreven en of zij deze incidenteel, kortdurend of langdurend voorgeschreven kregen. Wij gebruiken hiervoor gegevens uit 2017 en 2018.

Resultaten
De resultaten geven we weer in een rapport over gebruik van opioïden in de huisartsenpraktijk uitgesplitst naar vorm, indicatie en gebruiksduur.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS