Afgesloten
2019

Overkoepelende evaluatie FNO-programma ‘Zorg én Perspectief’, 2016

Duur: mrt 2016 - sept 2019

Achtergrond
Het Programma ‘Zorg én Perspectief’ heeft als doel het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdsgenoten te verkleinen.

Doel
In het onderzoek wordt geëvalueerd of de projecten, het jongerenpanel en de bijeenkomsten bijdragen aan de realisatie van de programmadoelen.

Methode
Er zijn vier deelevaluaties voor de verschillende onderdelen. We maken gebruik van vragenlijsten, interviews, (online) focusgroepen, casestudy’s en documenten.

Resultaat
De analyses bieden inzicht in succes- en faal-factoren van projecten en in de overdraagbaarheid en borging. Er komt een nul-, een tussen- en een eindmeting.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds NutsOhra (FNO)