Publicatie

Publicatie datum

Overkoepelend evaluatieonderzoek: Programma Zorg én Perspectief.

Boeije, H., Heijmans, M., Schelven, F. van, Kappen, H., Inhulsen, M.B., Sattoe, J. Overkoepelend evaluatieonderzoek: Programma Zorg én Perspectief. Utrecht: Nivel, 2019. 151 p.
Download de PDF
Eerder onderzoek laat zien dat de maatschappelijke positie van jongeren met een beperking of chronische aandoening minder goed is dan die van gezonde leeftijdsgenoten: zij hebben minder eigenwaarde, sporten minder en voelen zich niet altijd begrepen op school, sport en werk. Eerder onderzoek had als doel om ontwikkelingsgerichte zorg, maatschappelijke participatie en het politiek en maatschappelijk agenderen van de problemen te bevorderen. Dit evaluatieonderzoek bestudeerd of het doel is gerealiseerd.