Project
Afgesloten
2022

Passende zorg in de laatste levensfase door betrokkenheid van verpleegkundigen

Duur: mrt 2018 - okt 2022

Het project heeft als doel om in een ziekenhuissetting passende zorg te realiseren die aansluit bij de wensen en zorgbehoeften van patiënten in de laatste levensfase.

Dit realiseren we door
(1) Inzicht te geven in hoe patiënten, naasten, artsen én verpleegkundigen, kunnen bijdragen aan passende zorg door
gezamenlijke besluitvorming over al dan niet doorbehandelen in de laatste levensfase;
(2) Een praktische tool, inclusief scholingsmateriaal, (door) te ontwikkelen en te implementeren, ter ondersteuning van gezamenlijke besluitvorming over passende zorg, waarbinnen ook verpleegkundigen een substantiële rol hebben.

Een zogenaamd co-design panel, bestaande uit vertegenwoordigers van patiënten, naasten, verpleegkundigen, artsen en
opleiders wordt betrokken bij alle fasen van het project. De (door)ontwikkeling van de tool en de bijbehorende scholing vindt in nauwe samenwerking met het co-design panel plaats.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
VUmc