Start
december 2023

Passende zorg voor patiënten die op een wachtlijst staan voor GGZ, vanuit het perspectief van de huisartsenpraktijk

Duur: dec 2023 - nov 2024

Achtergrond

Een toenemende zorgvraag voor psychische problemen en wachttijden voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) maken dat huisartsenpraktijken hun rol als poortwachter en verwijzer niet goed kunnen vervullen. Zij leveren soms noodgedwongen te lang zorg aan patiënten met psychische problemen. Deze overbruggingszorg is in principe geen verantwoordelijkheid van de huisarts, past niet binnen de huisartsenzorg en brengt daardoor risico’s met zich mee, zowel voor patiënten als voor zorgverleners.

Doel

Bijdragen aan het realiseren van beter passende zorg voor patiënten met psychische problemen en daarmee minder druk op de huisartsenpraktijk.

Werkwijze

Via deskresearch en veldraadpleging brengen we de risico’s van overbruggingszorg in kaart, zowel voor volwassen patiënten en hun naasten als voor zorgverleners in de huisartsenpraktijk.
We inventariseren wat landelijke en regionale good practices zijn ter voorkoming en beperking van de risico’s van overbruggingszorg en beschrijven en toetsen deze in samenwerking met stakeholders en cliënten. 

Resultaat

Een rapportage met een overzicht van good practices voor het omgaan met GGZ-wachttijden, vanuit het perspectief van de huisartsenzorg. 

Link

In het artikel Onderzoek naar verbeteren ggz overbruggingszorg, op 26-01-2024 verschenen in De Eerstelijns: platform voor innovatie leest u in een interview met Nivel-projectleider Tessa Magnée meer over de aanleiding van het onderzoek.

 


 

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Trimbos-instituut, MIND