Afgesloten
2018

Patiënten en hun naasten aan het woord na het doormaken van een calamiteit, 2018

Duur: jan - dec 2018

Achtergrond
Patiënten en hun naasten of nabestaanden ervaren na het doormaken van een calamiteit met ernstige gevolgen vaak onvoldoende steun vanuit het ziekenhuis, met name op de langere termijn.

Doel
Het primaire doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de behoefte aan ondersteuning en begeleiding voor patiënten en hun naasten of nabestaanden na het doormaken van een calamiteit.

Methode
Er worden 18 diepte-interviews uitgevoerd met patiënten of hun naasten/nabestaanden en twee bijeenkomsten georganiseerd om de resultaten te bespreken.

Resultaat
- Een boek met de verhalen van de patiënten en hun naasten of nabestaanden
- Een praktische leidraad voor professionals en ziekenhuizen
- Wetenschappelijk artikel met overkoepelende analyse

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Achmea - Slachtoffer en samenleving
Projectpartners
VUmc/APH institute; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)