Publicatie

Publicatie datum

Als het mis gaat ... verhalen van patiënten en nabestaanden na het doormaken van een calamiteit.

Merten, H., Portegijs, S., Dückers, M.L.A., Wagner, C. Als het mis gaat ... verhalen van patiënten en nabestaanden na het doormaken van een calamiteit. Utrecht: Nivel, 2019. 98 p.
Download de PDF
In dit boek laten we aan de hand van elf verhalen van patiënten of nabestaanden zien hoe zij de periode na het doormaken van een calamiteit hebben ervaren, welke behoeften zij hadden en in welke mate zorgverleners en het ziekenhuis hieraan tegemoet konden komen. Het doel is om zorgprofessionals meer inzicht te bieden in de verschillende manieren waarop patiënten en nabestaanden van een calamiteit hiermee omgaan en hoe zij betekenis proberen te geven aan wat hen is overkomen.

Bij deze publicatie hoort de 'Leidraad pndersteuning na calamiteiten' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/leidraad-ondersteuning-na-calamiteiten).

De inzichten uit de verhalen zijn vertaald naar een leidraad die zorgverleners en ziekenhuizen in vergelijkbare situaties kan ondersteunen om de goede dingen te doen in een buitengewoon moeilijke situatie. Hierbij komen verschillende ingewikkelde punten naar boven, zoals hoe je als patiënt of nabestaande verder moet na de ingrijpende gebeurtenis, hoe lastig het kan zijn om de verschillende trajecten rondom een calamiteit, klacht of schadeprocedure te doorlopen en hoe belangrijk de eerste contacten met zorgprofessionals en het ziekenhuis zijn meteen na de calamiteit.