Afgesloten
2023

Persoonsgerichte nazorg na een calamiteit in Nederlandse ziekenhuizen, 2022-2023

Duur: sep 2022 - jan 2023

Aanleiding

De aanleiding voor dit onderzoek is de vraag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ signaleert dat uit de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) onder meer blijkt dat bij het behandelen van calamiteiten de nadruk ligt op de manier van melden en onderzoek, waardoor er mogelijk minder aandacht is voor het leerproces en ‘open disclosure’. De IGJ heeft ‘soft signals’ ontvangen die suggereren dat de manier waarop patiënten, of diens verwanten, betrokken worden bij calamiteitenonderzoek beter zou kunnen. Op grond hiervan heeft de IGJ behoefte aan een verkenning van wat wordt beschouwd als ‘patiënt gerichte nazorg’ na een calamiteit in de ziekenhuissector.

Doel

In dit onderzoek geven we inzicht in wat in de ziekenhuissector wordt beschouwd als de gewenste manier van omgaan met patiënten en/of hun naasten in geval van een calamiteit. We geven inzicht in zowel de praktijk als in het beleid, vanuit zowel het perspectief van de zorgaanbieder als de patiënt.

Aanpak

Dit onderzoek heeft een verkennend karakter. Er worden kwalitatieve interviews gehouden op landelijke niveau en in ziekenhuizen, waarbij ingegaan wordt op het beleid en op de praktijk. Daarbij komen zowel (vertegenwoordigers van) zorgaanbieders, calamiteitenonderzoeker en patiënten of hun naasten aan het woord.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een openbare rapportage. De resultaten van dit onderzoek bespreekt de IGJ vervolgens in een invitational conference met de betrokken partijen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)