Publicatie

Publicatie datum

Hoe ziekenhuizen patiënten en/of naasten betrekken na een calamiteit.

Friele, R., Dijkstra, R.I., Knap, L. Hoe ziekenhuizen patiënten en/of naasten betrekken na een calamiteit. Utrecht: Nivel, 2023. 35 p.
Download de PDF
In dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag wat men in de ziekenhuissector ziet als de gewenste manier van omgaan met patiënten en/of naasten na een calamiteit.

Om dit antwoord te vinden hebben we gebruik gemaakt van verschillende deelonderzoeken:
– interviews met patiënten en/of naasten die betrokken waren bij een calamiteit
– focusgroepen met vertegenwoordigers van ziekenhuizen
– focusgroepen met vertegenwoordigers van cliëntenraden en
– interviews met de Patiëntenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat vrijwel iedereen het belangrijk vindt om patiënten en/of naasten actief bij het calamiteitenonderzoek te betrekken. Dat begint al bij de vraag of en hoe patiënten en/of naasten bij het calamiteitenonderzoek betrokken willen worden.