Project
afgesloten

PREM-vragenlijst ziekenhuiszorg

Duur: september 2015 - maart 2016

In opdracht van Stichting Miletus ontwikkelt en valideert het NIVEL een generieke PREM (Patient Reported Experience Measures) vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen met ziekenhuiszorg. Een consultatieronde onder stakeholders en eerder onderzoek (o.a. met Consumer Quality-index vragenlijsten) hebben al geresulteerd in een conceptvragenlijst met een aantal domeinen en vragen. Doel van dit onderzoek is om de voorgeselecteerde domeinen en vragen te toetsen op begrijpelijkheid en volledigheid. Dit moet resulteren in een valide korte, algemene vragenlijst over ziekenhuiszorg.

Dit onderzoek kent vier vragen.
1. Wat is de beste manier om de voorgestelde vragen te formuleren, zodanig dat deze door de beoogde patiëntengroep goed worden begrepen en eenduidig worden geïnterpreteerd?
2. Zijn de vragen uitputtend of zijn er belangrijke aspecten die nog ontbreken?
3. Wat zijn de beste antwoordcategorieën om te gebruiken?
4. Hoe kan de vragenlijst zo optimaal mogelijk worden ‘gestroomlijnd’ en afgestemd op andere PREM-vragenlijsten?

Dit project start met een focusgroep waarin de voorgestelde domeinen worden getoetst en geprioriteerd door patiënten met ervaring met ziekenhuiszorg. Hierna zal de validiteit van de vragen worden vastgesteld door twee rondes cognitieve interviews met ziekenhuispatiënten. Tussentijds wordt de vragenlijst bijgesteld. Daarbij wordt de vragenlijst afgestemd op andere generieke PREM-vragenlijsten, zoals die voor de huisartsen- en de chronische ketenzorg.
Dit project resulteert in een korte, gevalideerde PREM-vragenlijst over ziekenhuiszorg, en in een advies aan Stichting Miletus over de aanpassingen/verbeteringen van de vragenlijst. Het eindrapport wordt openbaar toegankelijk via de NIVEL-website (www.nivel.nl).
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus